ZESPOŁY MULTI-KULTI

 

ZARZĄDZANIE, MOTYWOWANIE, ZAUFANIE

 

W wielokulturowym środowisku coraz częściej tworzone są międzynarodowe grupy robocze oraz rozproszone po całym świecie zespoły wirtualne. Zarządzanie zespołami składającymi się z osób pochodzących z różnych kultur może okazać się wyzwaniem dla osób nie eksponowanych wcześniej na inne kultury.

 

Inny stosunek do osób sprawujących władzę, oczekiwania od przełożonego, współpraca w ramach zespołu i branie odpowiedzialności mogą wynikać z indywidualnych preferencji, ale w znacznej części są wypadkową kultury pochodzenia. Dotyczy to zarówno członków zespołu jak i przełożonego.

 

Większość dostępnych narzędzi zarządzania ludźmi wynika ze struktury i kultury firmy, jednak najważniejsze mogą okazać się umiejętności miękkie bezpośredniego przełożonego. Empatia, umiejętność słuchania i otwartość na drugiego człowieka to podstawa profilu silnego lidera.

 

Umiejętność budowania zaufania w zespole, zapobieganie stereotypom i rasizmowi oraz zarządzanie na podobieństwach są kluczowe dla budowania efektywnego zespołu. Istotne jest zrozumienie mechanizmu budowania stereotypów oraz świadomość różnych sposobów komunikowania się i zachowania.

 

W programie całodziennego szkolenia znajdują się między innymi:

  • wymiary kultury wg Hoftstede istotne w środowisku biznesowym,
  • teorie motywacji oraz warsztaty z motywowania podwładnych,
  • tworzenie środowiska pracy wolnego od stereotypów i rasizmu,
  • zarządzanie zespołami zdalnymi,
  • istota komunikacji przy budowie wzajemnego zrozumienia i zaufania.

DLA KOGO?

DLA NOWYCH MENADŻERÓW ZESPOŁÓW WIELOKULTUROWYCH

DLA PRACOWNIKÓW HR

MASZ PYTANIA?