MULTI-KULTI

 

DZIEŃ DOBRY · GOOD MORNING · BONJOUR · BUENOS DIAS · ДОБРОЕ УТРО · GOD MORGON · नमस्कार · BONAN MATENON

 

Kontaktujesz się w pracy z osobami z innych części świata? A może z nimi współpracujesz? Jeśli tak, na pewno dostrzegasz, że znalezienie wspólnego języka to coś więcej niż tylko dobór odpowiednich słów. Umiejętność komunikacji i współdziałania z osobami pochodzącymi z innych kultur to szczególna kompetencja. Wymaga otwartości na inne sposoby myślenia, empatii i zrozumienia różnic kulturowych.

 

Wraz z usprawnieniem transportu i komunikacji, relacje biznesowe między najodleglejszymi zakątkami świata stały się codziennością. Outsourcing, zarządzanie wirtualnymi zespołami i praca zdalna, to tylko niektóre z obecnych rozwiązań służących wydajniejszej pracy. Wszystkie łączą się ze współpracą z osobami, z którymi w innych warunkach, nie spotkalibyśmy się. Rozpoczynając współpracę z cudzoziemcami zakładamy, że po obu stronach transakcji są osoby o podobnych do naszych oczekiwaniach, wyznające takie same wartości, myślące i komunikujące się tak jak my. Jednak w rzeczywistości miejsce wychowania w ogromnej części definiuje wyznawane przez nas wartości, sposób zachowania, podejście do innego człowieka a nawet rozumienie czasu. Coś, co dla jednej ze stron jest oczywistością, dla drugiej nigdy nie stanowiło tematu do zastanowienia.

 

Pracując w ramach własnej, małej społeczności lub z mieszkańcami sąsiadujących państw, spotykamy się zazwyczaj z osobami myślącymi podobnie do nas. A jednak nawet osoby wychowane w tym samym miejscu, lecz w innych czasach, różnią się od siebie w rozumieniu poczucia obowiązku, życiowych priorytetów i stosunku do osób sprawujących władzę. Tym bardziej osoby żyjące w innych kręgach kulturowych, w krajach z odmienną historią, sytuacją społeczno-polityczną, wystawione na inne informacje, język i sztukę, zostają przez życie zaprogramowane inaczej.

 

Człowiek jest wystawiony na oddziaływanie kultury od pierwszych dni swojego życia. Postrzeganie świata zaczyna być uwarunkowane sposobem wychowania, przekonaniami rodziców przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, dziedzictwem historycznym kraju oraz otaczającymi symbolami. Od dzieciństwa wychowujemy się w kokonie własnej kultury i nie zdajemy sobie sprawy z własnego entocentryzmu do momentu spotkania osób myślących i zachowujących się odmiennie, nasiąkniętych inną kulturą.

 

Ekspozycja na odmienne kultury otwiera nasze horyzonty, budzi ciekawość i pozwala dostrzegać nowe możliwości w interpretacji świata, a nawet w pewnym momencie umożliwia świadomy wybór własnych wartości i sposobu zachowania. Zrozumienie podłoża społecznego i psychologicznego oraz elementów składających się na kulturę pomoże nam w budowaniu zrozumienia z osobami odmiennie od nas myślącymi i komunikującymi się. Jak podnieść swoje kompetencje i zacząć „czytać” inne kultury?

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • zmniejszenie ryzyka błędów,
 • skrócenie procesów,
 • współpraca osób o zróżnicowanym pochodzeniu,
 • wzrost produktywności i wydajności,
 • długookresowe korzyści wynikające z różnorodności,
 • przewaga konkurencyjna na międzynarodowym rynku.

ROZWINIĘCIE KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH

 • świadomość różnic kulturowych,
 • zrozumienie własnych emocji,
 • usprawnione komunikowanie się międzykulturowe,
 • umiejętność współpracy i budowania relacji z osobami o innym pochodzeniu,
 • zwiększona skuteczność w kontaktach z cudzoziemcami,
 • umiejętność wpływania na ludzi i motywowania.

Nasi klienci

KONTAKT

START@MULTICULTURAL.BUSINESS

+48784305210